Analizy Business Intelligence -Ironsoft
full
border
http://www.ironsoft.pl/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://www.ironsoft.pl/
#3691ad
style2
IRONSOFT - wdrożenia systemów ERP Warszawa
tel. 502 410 899

Analizy Business Intelligence

Comarch OPTIMA Analizy BI

Dzięki coraz większej ilości danych pochodzących z działalności firmy, dostarczających bardziej szczegółowych wiadomości o poszczególnych konsumentach, wprowadzania nowych kanałów sprzedaży czy rozszerzaniu asortymentu, firmy mają prawdziwe góry informacji do przekopania, jeśli chcą odkryć, co tak naprawdę zwiększa sprzedaż. Dla firm o małej lub średniej wielkości używanie arkuszy Excela do informowania o strategicznych decyzjach biznesowych nie jest już wystarczające.

Analiza dłużnicy/wierzyciele Comarch OPTIMA

Analiza dłużników i wierzycieli firmy pozwala kontrolować wszelkie zobowiązania i należności

Rozwiązaniem dla tej sytuacji jest Comarch OPTIMA Analizy Business Intelligence – intuicyjne narzędzie służące do budowania raportów i analiz na bazie informacji wprowadzonych do programu Comarch OPTIMA.

Panel analiz Comarch OPTIMA

Moduł Analizy zawiera kilkadziesiąt gotowych analiz podzielonych na kilka obszarów tematycznych, co ułatwia umożliwia odszukanie potrzebnej analizy

Moduł Comarch OPTIMA Analizy BI powstał z myślą o właścicielach i osobach zarządzających małymi i średnimi firmami. Dostarcza on informacji niezbędnej do monitorowania i zarządzania przedsiębiorstwem. Dzięki umożliwieniu analizowania i porównywania danych w Comarch OPTIMA Analizy BI nie trzeba czekać na powstające często długo raporty i można działać znacznie efektywniej.

Analizy i raporty mogą być prezentowane za pomocą różnego typu wykresów

Każda firma powinna dążyć do zwiększenia przewagi konkurencyjnej. Analiza prowadzonego biznesu możliwa dzięki modułowi Comarch OPTIMA Analizy BI pozwala skuteczniej zarządzać firmą, poprzez dostarczenie kompletnej i wiarygodnej informacji o każdej z części biznesu.

Dzięki ponad 50 gotowym raportom, jakie dostępne są w Comarch OPTIMA Analizy Bi, można szybko uzyskać informacje i analizy o poniesionych kosztach, wysokości sprzedaży czy skuteczności uruchomienia nowych kanałów dystrybucji. Co więcej można samodzielnie szybko zmienić raport, np. porównanie sprzedaży rok do roku z miesięcznej na kwartalną lub roczną.

Moduł pozwala na prezentowanie raportów lub analiz w postaci tabel lub wykresów, których typy (słupkowe, liniowe, kołowe, stożkowe) można dowolnie kształtować.

Analizy BI dają możliwość wysyłania subskrypcj z akualnymi raportamii do wybranych pracowników

Korzyści wynikające z posiadania modułu Comarch OPTIMA Analizy BI:

  • Lepszy wgląd w działalność przedsiębiorstwa – firmy korzystające z modułu otrzymują rzetelną, szybką i aktualną informację o wielu aspektach swojej działalności.
  • Usprawnienie procesu podejmowania decyzji – podejmowanie decyzji staje się łatwiejsze dzięki czytelnym i przekrojowym danym na temat funkcjonowania firmy, w postaci analiz i raportów, które pozwalają właścicielom i zarządzającym firm na rozstrzyganie czy i jakie działania mają zostać podjęte do osiągnięcia zamierzonych celów biznesowych.
  • Obniżenie kosztów pozyskiwania analiz – Comarch OPTIMA Analizy BI szybko odpowiada na postawione pytania, a zbudowanie nawet najbardziej skomplikowanych sprawozdań oraz zestawień sprowadza się do użycia prostej metody drag & drop.
  • Oszczędność czasu – dzięki zastosowaniu subskrypcji, stale wykonywane raporty będą zawsze dostarczane na czas. Moduł samoczynnie wyśle raport ze wszystkimi niezbędnymi informacjami pozwalającymi na zdiagnozowanie bieżącej sytuacji w firmie i podjęcie odpowiednich działań.
  • Weryfikacja realizacji planów firmy – wykorzystując moduł Comarch OPTIMA Analizy BI w prosty sposób, na jednym sprawozdaniu, można odczytać stopień zrealizowanego planu i prześledzić trendy, dla każdego z kluczowych wskaźników efektywności.
default
Ładowanie postów...
link_magnifier
#6E787E
on
fadeInDown
loading
#6E787E
off